Cancerfonden är samarbetspartners till Almedalsloppet 2018!


Även i år har Skandia och Almedalsloppet Cancerfonden som samarbetspartner. Vi passade på att ställa några snabba frågor om samarbetet till Cancerfondens Generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström.


Hej Ulrika, vad betyder samarbetet med Skandia för Cancerfonden?
– Vi är glada och stolta över att Skandia vill vara med och bidra i kampen mot cancer. Skandias långsiktiga engagemang och insats gör att vi kan dela ut mer pengar till svensk cancerforskning och nå ut till fler med kunskap om cancer och hur man kan minska sin risk att drabbas.

Varför är det viktigt att lyfta frågorna kring fysisk aktivitet och prevention?
– Cancerfondens uppdrag är att färre ska drabbas och fler överleva cancer. Forskning visar att en tredjedel av all cancer kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor. Därför handlar en viktig del av vårt arbete om att sprida kunskap om prevention. Vi vet att 30 minuters fysisk aktivitet de flesta dagar kan minska risken för cancer. Almedalsloppet är ett inspirerande och härligt arrangemang. Tillsammans med Skandia får vi möjlighet att sprida kunskap om hur man kan minska risken att drabbas av cancer samtidigt som vi får tillfälle att samla in pengar till svensk cancerforskning.